Spring navigation over
Indhold start

Standard for udenlandske adresser godkendt

En standard for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser er nu godkendt og publiceret. Standarden er udarbejdet på bestilling af Grunddatabestyrelsen, der står i spidsen for det fællesoffentlige Grunddataprogram.

Standarden er vejledende, men den har været stærkt efterspurgt af en række myndigheder, som står overfor at skulle bygge it-systemer, der skal håndtere større mængder af udenlandske adresser. Standarden er udviklet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og i dialog med en række andre offentlige myndigheder.

Standarden består af to dokumenter: En rapport om baggrund og formål med standarden og et teknisk dokument, der beskriver standarden. Læs mere om standarden