Spring navigation over
Indhold start

Ny adressebekendtgørelse sendt i høring

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har udsendt udkast til en ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser i høring. KL er høringspart for kommunerne.

Den nye adressebekendtgørelse indeholder en række nye bestemmelser om bl.a. vejnavnelinjer og vejnavneområder, vejpunkter, reservering af vejnavne og registrering i Danmarks Adresseregister (DAR version 1.0).

Den nye adressebekendtgørelse ventes at træde i kraft den 7. maj 2018 sammen med størstedelen af adresseloven og samtidig med, at det nye Danmarks Adresseregister sættes i drift.

Når høringsfasen er afsluttet den 22. marts 2018 vil styrelsen tage stilling til, om de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i bekendtgørelsen.

Når Danmarks Adresseregister sættes i drift, vil der være en periode med paralleldrift, hvor kommunerne skal registrere nye og ændrede vejnavne først i Danmarks Adresseregister og derefter i CPR's vejregister.

Se høringsudkastet og høringsbrevet til adressebekendtgørelsen her