Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed06.06.2017

DAWA releaser adresser med vejpunkter.

 

 

 

Vejpunkterne releases i en betaudgave, der ikke ajourføres før Danmarks Adresseregister (DAR 1.0) går i produktion foråret 2018.

Med DAR 1.0, der forudsættes implementeret i foråret 2018, tilføjes der vejpunkter til alle adresser.
Et vejpunkt er det sted, hvor du forlader det offentligt registrerede vejnet, for at gå eller køre det sidste stykke hen til adressen.

Vejpunkternes oprettes for at gøre beregning af korrekte ruteplaner lettere. Derfor har SDFE i denne Betaversion forsynet alle adresser med vejpunkter, så Google, Krak og andre ruteplansleverandører i deres ruteplansberegning får adgang til vejpunkter, som er knyttet til vejnettet, og ikke alene adressens adgangspunkt.

Se mere om vejpunkterne her i DAWA releasemeddelelsen på Digitaliser.dk