Spring navigation over
Indhold start

Nordisk adresseforum

Nordisk Adresseforum er et uformelt samarbejde mellem de nationale myndigheder i Norden, som har ansvaret for adresselovgivningen og for at fastsætte og vedligeholde adresser og adressedata.

Arrangementet af et årligt ”Nordisk Adressemøde” går på skift mellem landene. I 2013 foregik mødet i Tórshavn. I maj 2014 afholdtes mødet i Kokola (Karleby) i Finland. I 2015 afholdtes mødet I Island.

Næste møde bliver afholdt i Bergen den 15-16 maj 2018

Nordisk adressemøde 2017

Den 9-10 maj 2017 blev Nordisk Adressemøde afholdt i Stockholm

Materiale fra dette møde kan indhentes ved at henvende sig på email til: adresser@sdfe.dk

Nordisk adressemøde 2016

Den 26-27 maj 2016 blev Nordisk Adressemøde afholdt i Aalborg. Aalborg Kommune havde venligt stillet sine flotte lokaler med udsigt over Limfjorden til rådighed.

Præsentationerne fra mødet kan ses her:

Landerapporter

DK / FI / FO / IS / NO / SWE

Program og præsentationer / Program and presentations

Mødet bestod af en række sessioner med hvert sit emne / The meeting had a number of sessions, each with a specfic topic
Oversigt over program og sessioner / Agenda and sessions

1. Højdepunkter fra landene / Highlights from the countries

FI / FO / IS / NO / SE / DK

2. Værdien af adresser og adressedata - den gode historie / Value of addressing and address data - the good story

A tiny token .../ DK AWS / Blåljus Geodata

3. Adresser til folke- og virksomhedsregistrering / Addresses for population- and business registers

NO Bedret adressekvalitet / DK Comparison PopReg AdrReg / Sveriges Foretagsregister etc

4. Det nye danske adresseregister / The new Danish address register

DAR data Septima

5. Bedste praksis i kommunerne - hvad er vi gode til? / Best practice in municipalities - where are our strength?

Best Practise Oslo / Best Practise Södertälje /Best Practise København

Adresser til særlige bebyggelser / Addressing in special building complexes or areas

De deltagende kommune medbragte eksempler på en vanskelig adressesituation.