Spring navigation over
Indhold start

Kommunernes opgaver

I forbindelse med Adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse­data skal forbedres på to måder:

  • Antallet af adresser skal suppleres på steder, hvor der i dag kun er få eller ingen adresser, fx kolonihaveområder og feriecentre
  • En række ældre fejl og mangler skal rettes, så de nuværende vejnavne og adresser lever op til de fremtidige krav

Den kommunale adressemyndighed, som skal udføre opgaverne, vil løbende blive informeret om, hvornår opgaverne sættes i gang og vejledning i, hvordan de skal løses.

Opgavelister Kvalitetssikring af adresser


Listerne har fokus på kvalitetssikringen af de eksisterende adresser:

Kommunens opgaver i forbindelse med kvalitetssikringen publiceres i form af en række 'opgavelister' her på hjemmesiden. Hver liste beskæftiger sig med ét problem, så det er let at danne sig et overblik.

Der er udarbejdet en vejledning til opgaven med kvalitetssikringen, som kan ses under menupunktet 'Kvalitetssikring adresser'.

Opgavelister – Supplerende adresser

Kommunernes store opgave med hensyn til at fastsætte supplerende adresser blev påbegyndt i maj 2014.

Kommunens opgaver i forbindelse med suppleringen publiceres i form af en række 'opgavelister' her på hjemmesiden. Hver liste beskæftiger sig med en områdetype fx kolonihaveområder eller feriecentre, så det er let at danne sig et overblik.

Der er en brugervejledning til opgavelisterne.

I brugervejledningen til opgavelisterne finder du information om, hvad opgavelisterne indeholder af nyttig information, og hvordan du anvender den til opgaven med supplering af adresser. En af de vigtige informationer på opgavelisterne er kontaktoplysninger til den enkelte lokalitet, som er udpeget.

For at lette kommunernes arbejde med opgavelisterne, er der udarbejdet en række materialer, som findes under menupunktet 'Supplerende adresser' bl.a. en kogebog der indeholder en række nyttig information til arbejdet med supplering af adresser.