Spring navigation over
Indhold start

Information om nyt vejnavn

Det fremgik af den tidligere adressebekendtgørelses § 32, stk. 4, at kommunerne, senest samtidig med at et nyt vejnavn registreres i CPR’s Vejregister, skal oplyse om hvor det nye vejnavn er beliggende. En sådan regel fremgår ikke af den nye adressebekendtgørelse, da oplysninger om nye vejnavne nu kan hentes på Datafordeleren.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bibeholder dog i en overgangsperiode muligheden for kommunerne for at kunne indsende informationer om nye vejnavn med henblik på publicering på den elektroniske opslagstavle.

Indberettede oplysninger vil således i en overgangsperiode fortsat blive publiceret på den ”elektroniske opslagstavle” som også findes her på webstedet med henblik på at sikre, at alle parter, som har behov for information om nye vejnavne, har en periode, hvor de kan omstille sig til at hente oplysningerne om de nye vejnavne på Datafordeleren.

En praktisk vejledning til hvor og hvordan kommunen rent praktisk indsender oplysningerne om de nye vejnavne findes her.

Overgangsperioden forventes at vare ca. et halvt år.

Oplysninger om Datafordeleren og adgangen til data dér findes her