Spring navigation over
Indhold start

Forbedringer

Det igangværende adresseprogram har som et af sine vigtige mål at forbedre de nuværende adressedata.

Selv om Danmark i forhold til andre lande ligger helt i front med gode adresser og frie data, er der enighed om, at der stadig er et uudnyttet potentiale og betydelige samfundsgevinster at hente, hvis vi forbedrer vores adressedata.

Syv løfter om bedre adressedata

Adresseprogrammet indeholder derfor en række konkrete aftaler om, hvordan datakvalitet og -aktualitet skal forbedres. Fremtidens brugere vil derfor opleve data som:

  • Frie og tilgængelige: Data er til rådighed for de it-systemer, der skal bruge dem, med så få barrierer som muligt. Det sker via solide og kraftige digitale tjenester mv., som løbende supporteres og udvikles.
  • Pålidelige: Data er kontrollerede og kvalitetssikrede gennem daglig brug og opfylder aftalte normer. Fejl og mangler indberettes på en nem måde – og rettes effektivt og hurtigt.
  • Konsistente: De store grunddatadomæner CPR, CVR og BBR/ejendom anvender samme adressegrundlag som ”facitliste”. Det betyder, at oplysninger fra flere kilder med sikkerhed kan knyttes sammen.
  • Tidligt på færde: Data registreres så tidligt, som det er muligt - fx så byggevareleverandøren, entreprenøren og elselskabet har en adresse på byggepladsen, selv om folk ikke er flyttet ind endnu.
  • Aktuelle: Data opdateres løbende, dvs. ikke per kvartal eller år. Og når data er opdateret, vil de være digitalt til rådighed for brugerne i løbet af minutter eller timer – og ikke som i dag i løbet af uger eller måneder.
  • Dækkende: Adresserne er dér, hvor de behøves, og der er ikke ”hvide pletter på landkortet”, dvs. områder uden adresser, hvor mennesker skal have leveret tjenester (fx varer, post, hjemmehjælp, ambulance).
  • Præcise og navigationsegnede: Data er entydige og har en geografisk nøjagtighed, som svarer til den teknologiske udvikling fx i smartphones. Adresserne er knyttet til vejnettet, så de er grydeklare til GPS-navigation.