Spring navigation over
Indhold start

For myndigheder

Det er kommunerne som har myndigheden til og ansvaret for at fastsætte alle vejnavne, supplerende bynavne og adresser i Danmark.

Som adressemyndighed har kommunerne desuden ansvaret for at registrere hvert vejnavn, hvert supplerende bynavn, og hver adresse korrekt, så alle har adgang til korrekte og opdaterede data om dem.

Reglerne findes i Adresseloven samt i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (Adressebekendtgørelsen).

PostNord har, i medfør af postloven, ansvaret for postnumrene.