Spring navigation over
Indhold start

For myndigheder

Det er kommunerne som har myndigheden til og ansvaret for at fastsætte alle vejnavne og adresser i Danmark.

Som adressemyndighed har kommunerne desuden ansvaret for at registrere hvert vejnavn og hver adresse korrekt, så alle der bruger adresser har adgang til korrekte og opdaterede data om dem.

Reglerne findes i § 3 a - 3 g i Lov om Bygnings- og Boligregistrering (BBR-loven) samt i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (Adressebekendtgørelsen).

Post Danmark har, i medfør af Lov om postbefordring, ansvaret for postnumrene.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har det overordnede ansvar for hele adressesystemet.

I forbindelse med det fællesoffentlige ”Grunddataprogram” har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering tillige ansvaret for det såkaldte ”Adresseprogram”, som i de nærmeste år skal gennemføre en rækkevigtige forbedringer på adresseområdet.