Spring navigation over
Indhold start

Datakvalitet - kommune

Her kan du se, hvor opdateret adressedata er i kommunerne.

Er du interesseret i kommunernes konkrete opgaver med datavask, kan du se dem her.
Ajourføring af adressepunkter pr. måned

 

Graf

Diagrammet viser hvor mange adressepunkter kommunen har ajourført denne måned og hver af de foregående 24 måneder. Optællingen er baseret på adressepunktets revisionsdato som fortæller hvornår det er ajourført. Diagrammet giver et billede af om kommunen ajourfører sine data løbende eller ”samler til bunke”. Diagrammet er produceret på BBRdata der er et par dage ældre end den angivne statistikdato.

Nøjagtighedsklasse adressepunkter

 

Graf

Diagrammet viser ’nøjagtighedsklassen’ for adressepunkterne.’U’ betyder adresse uden adressepunkt. ’B’ betyder beregnet adressepunkt, dvs. placeret typisk midt i det pågældende matrikelnummer. A betyder absolut, dvs. manuelt placeret af kommunen på den rigtige grund eller bygning. Antallet af ’U’ bør være nul og antallet af ’B’ bør være lille. Diagrammet er produceret på BBR-data der er et par dage ældre end den angivne statistikdato.
Standard

Graf

Kilde

Graf
Retningsvinkel

Graf

Fejl

Graf