Spring navigation over
Indhold start

DAR - Danmarks Adresseregister

DAR er Danmarks nye autoritative register for adresser og vejnavne. Alle data skal nu kun registreres ét sted, og adgangen til dem bliver enkel og effektiv i tråd med grunddataprogrammets målsætning.

Hidtil har kommunerne registreret deres adresser i BBR. Det har dog vist sig, at der findes behov for mange andre adresser end dem, der knytter sig til BBR.

Derfor er BBR-adresserne blevet suppleret med adresser til fx kolonihavehuse og indgange til indkøbscentre og hospitaler. Det betyder, at ambulancen og pizzabuddet også kan finde frem til dig, hvis du sidder i teknikerrummet på en skole eller i et kolonihavehus.

DAR

I maj 2015 blev adresserne skilt ud fra BBR i et foreløbigt register - kaldet DAR 0.9. Dette skete for at gøre klar til udbud og etablering af det egentlige adresseregister, med adresseværktøj - DAR 1.0.

Indtil etableringen af DAR 1.0 (forventeligt 1. halvår 2018) kan kommunerne anvende Adresselink eller Adresseklienten også kaldet ADK, til deres adressefastsættelse.

Nemt adresseværktøj

En af målsætningerne med DAR 1.0 er, at alle opgaver med ajourføring af adresser skal foregå ét sted. Det betyder, at adresserne oprettes med koordinater i én arbejdsgang. Oprettelse af vejnavne og supplerende bynavne sker samme sted.

Desuden bliver adressebegrebet forenklet, således at det, der før hed adgangs- og enhedsadresser, fremover vil hedde adresser. Det punkt, adressen knyttes til, vil fremover hedde et adgangspunkt.

Og så vil det være muligt at oprette adresserne tidligere i forløbet. Allerede når de første udstykningsplaner foreligger, er det muligt at registrere adressen med en tidlig status. Efterhånden som fx jordstykker falder på plads, ændrer adressen status.