Spring navigation over
Indhold start

DAR - Danmarks Adresseregister

DAR er Danmarks nye autoritative register for adresser og vejnavne. Alle data skal nu kun registreres ét sted, og adgangen til dem bliver enkel og effektiv i tråd med grunddataprogrammets målsætning.

Danmarks Adresseregister (DAR 1.0) forventes idriftsat 1. halvår 2018. Indtil det sker anvendes DAR 0.9 samt Adresselink eller Adresseklienten, til adressefastsættelsen.

Nemt adresseværktøj

En af målsætningerne med DAR 1.0 er, at alle opgaver med ajourføring af adresser skal foregå ét sted. Det betyder, at adresserne oprettes med koordinater i én arbejdsgang. Oprettelse af vejnavne og supplerende bynavne sker samme sted.

Desuden bliver adressebegrebet forenklet, således at det, der før hed adgangs- og enhedsadresser, fremover vil hedde adresser. Det punkt, adressen knyttes til, vil fremover hedde et adgangspunkt.

Og så vil det være muligt at oprette adresserne tidligere i forløbet. Allerede når de første udstykningsplaner foreligger, er det muligt at registrere adressen med en tidlig status. Efterhånden som fx jordstykker falder på plads, ændrer adressen status.