Spring navigation over
Indhold start

Brug data

Danmarks adresser registreres i Danmarks Adresseregister (DAR 0.9). Da det er kommunerne, der fastsætter vejnavne og adresser, er det også kommunerne, som registrerer de tilhørende data.

Vil man have adgang til data om Danmarks ca. 110.000 vejnavne og ca. 3,5 mio. adresser, kan det ske via webstedet www.aws.dk, hvorfra man frit kan tilgå data - enten ved at downloade en kopi eller anvende en række online datatjenester.

På aws.dk er der tale om selvbetjening, som kræver, at man er teknisk kyndig, eller på anden måde har adgang til teknisk bistand. Læs mere på aws.dk's webAPI: dawa.aws.dk/

I forbindelse med det igangværende ”Adresseprogram” vil de nuværende tjenester på aws.dk løbende blive udbygget og forbedret.