Spring navigation over
Indhold start

Præcise adresser skal redde liv

Danmark har gode adresser, men der er stadig hvide pletter på landkortet. For eksempel mangler der adresser i mange kolonihaver, i storcentre, i baggårde med småerhverv, på hospitaler og universiteter og i store industriområder.

Hvis der kun er en enkelt eller ganske få adresser i et stort område med mange bygninger har 1-1-2, ambulance, brand og politi svært ved at finde frem og kan blive forsinket.

Hvorfor er adresser så vigtige?

Du skal være opmærksom på, at der sættes en cookie på din computer ved afspilning af video. Læs om cookies.

Arbejdet går i gang

Nu har staten og kommunerne aftalt, at problemerne skal løses dér hvor de er. Det er kommunerne, som skal udføre arbejdet, og som efterhånden vil kontakte de ejere og brugere, som berøres, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bakker op med regler og vejledning.

Gode og præcise adresser er ikke bare nyttige i en akut situation – også i det daglige, når post og pakker skal bringes ud, når taxien eller serviceteknikeren skal finde frem ved hjælp af GPS – eller når venner og familie skal på besøg.

Også virksomhederne vil kunne mærke de nye adresser på bundlinjen, fordi det gør det lettere for kunderne at finde frem og for virksomhederne at lave kørselsplanlægning. Det samme gælder i den offentlige forvaltning, hvor det alene er beregnet at gevinsterne vil svare til over 100 mio. om året.

Kommunerne går nu i gang med at kontakte ejere, lejere, og administratorer i de områder, hvor der er for få adresser. Det skal sætte gang i en dialog om hvilke adresser, der giver mest mening.

Arbejdet med at lave de nye adresser starter i maj 2014 og forventes afsluttet i løbet af 2017.

Fakta - Hvad skal du selv gøre:

  • Kommunen kontakter dig, hvis du skal have en ny adresse. Du skal altså ikke selv gøre noget for at sikre, at din adresse bliver præcis.
  • For at du også selv kan få gavn af forbedringerne, skal du opdatere data i dit GPS-system efter producentens anvisninger. Nyere GPS-systemer og de fleste smartphones opdaterer dog automatisk.
  • Er dit husnummerskilt tydeligt? Husk at synlige adresser er Danmarks bedste vejviser