Spring navigation over
Indhold start

Adresseprogrammet

OBS: Tjenesten adressebrug lukkede den 31. oktober. Adressebrug blev udviklet for at understøtte adressemedarbejdernes arbejde med fastsættelse af supplerende adresser. Den samme funktionalitet, som fandtes i Adressebrug, kan adressemedarbejderne nu finde i DAR og derfor er Adressebrug nu lukket.

Adresseprogrammet er en del af det fællesoffentlige ”Grunddataprogram”, der er besluttet af regeringen, kommunerne og Danske Regioner.

Adresseprogrammet omfatter - ud over adresserne - også stednavne og administrative inddelinger - to dataområder, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.

Programmet skal realiseres i perioden fra 2013 – 2015 og består af en række initiativer, som er beskrevet nærmere på en særskilt hjemmeside - adresseprogrammet.dk

Mål

Adresseprogrammets mål er at opnå et konsekvent genbrug af de offent­­lige grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder. Programmet opererer med to typer af forbedringer:

  • Kvalitet og aktualitet af de nuværende adressedata skal for­bedres. Vores øgede afhængighed af internet, GPS-baserede systemer, ”smartphones” osv. stiller nemlig helt nye krav om, at data er meget præcise og ajourførte.
  • Infrastrukturen skal forbedres - dvs. både de it-systemer, der anvendes til at registrere adresserne med, og de systemer, der stiller data til rådig­hed for brugerne

Kommunernes rolle

Adresseprogrammet vil betyde, at de kommunale medarbejdere, der fastsætter og registrerer adresserne, får en mere ansvarsfuld rolle. Samtidigt er der en forventning om, at opgaven samlet set vil vokse.

Årsagen er dels, at kommunen jo får ansvaret for at opretholde højere kvalitet og aktualitet i adresserne, dels at der formentlig vil komme flere henvendelser fra borgere og virksomheder om fejl og mangler, som skal rettes.

Gevinster

Når adresseprogrammet er realiseret, forventes det, at det offentlige vil kunne hente meget betydelige gevinster hvert år, fordi der vil være færre fejl i adresserne, og fordi data kan stilles til rådighed for mange flere it-systemer på en effektiv og sikker måde.

Gevinsterne vil bl.a. vise sig ved, at en række kopiregistre og unødvendige arbejdsprocesser kan bortfalde.