Spring navigation over
Indhold start

AdresseBrug

AdresseBrug er et online værktøj til at vise i hvilke registre adressen anvendes.

Adressebrug er udviklet for at understøtte kommunernes arbejde med fastsættelse af supplerende adresser.

Værktøjet er frit tilgængeligt, når det gælder søgning i adresser samt visning af BBR og CVR-data. Opslag i CPR og ESR kræver særlig autorisation samt login med NemID.

Værktøjets primære formål er at vise i hvilke registre, adressen anvendes, og der kan laves udtræk af relevante informationer fra registrene. Ejers adresse og CPR-oplysninger vises dog kun indenfor den kommune, du har autorisation til.

Hvad kan AdresseBrug bruges til?

  • Søgning på adresse via tekst og polygon på kort
  • Vise de fremsøgte adresser på liste
  • Vise de tilknyttede virksomheder med mulighed for at sortere juridiske enheder og produktionsenheder fra
  • Vise bygningsooplysninger på den enkelte adresse
  • Vise personer over 18 år tilknyttet adressen (navn og CPR-nr.)
  • Vise ejers navn
  • Eksportere lister, som fx kan hentes ind i Excel

Autorisation

For at få autorisation til den del af AdresseBrug, der vedrører CPR og ESR, skal du være adressemedarbejder e.l. i en kommune. Autorisationen gives på samme måde, som den gives til BBR- og adressemedarbejdere i dag.

Oplysninger om digital medarbejdersignatur eller nemID med nøglefil sendes til adressen adresser@sdfe.dk sammen med fornavn, efternavn samt den kommune, brugeren arbejder i.